dobrodošlica dc

cetinje.banner

ck banner1

Pred Vama je naša Web stranica na kojoj možete pronaći osnovne podatke o Javnoj ustanovi Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Možete se informisati o našem osnivanju, "hodu" kroz proteklo vrijeme, sadašnjem radu, kao i našim budućim planovima.

 

Pored podataka o našim smještajnim, kadrovskim i prostornim kapacitetima za pružanje usluga dnevnog boravka,  možete steći uvid i u normativne akte Centra, realizaciju svih aktivnosti i dobiti precizne informacije.

 

Dnevni centar Cetinje će sa svim svojim zaposlenima, kroz svoj profesionalni i stručni angažman učiniti  boravak svojim korisnicima  bezbjednim, prijatnim i zabavnim, ispunjavajući misiju  funkcionisanja ovog servisa,  koja podrazumijeva: socijalizaciju i integraciju djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u sve sfere društva, promovisanjem jednakih mogućnosti i njihove pune participacije u život zajednice.

 

Ukoliko želite da nas kontaktirate, posjetite i budete dio našeg svakodnevnog druženja, dobrodošli ste!

 

Direktor

Božidar P. Drecun

Joomla Template - by Joomlage.com