dobrodošlica dc

Naš Facebook

cetinje.banner

ck banner1

sertifikacija
Članica stručnog tima JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje, gđa Marija Perišić,  tokom protekle nedjelje u Zagrebu pohađala je završni modul edukacije “Senzorne integracije” i time stekla sertifikat i zvanje - pedagog senzorne integracije.

ivanova korita
Stručni tim Dnevnog centra Cetinje
je u periodu od svog osnivanja do danas, uzeo učešća na dva seminara u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“ (IPA 2010), koju u partnerstvu sprovode Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UN agencije (UNICEF i UNDP).

INFORMATOR

installguideInformator - koncept, misija i usluge Dnevnog centra ...

INFORMATOR

Opširnije >>

RASPORED AKTIVNOSTI

typographyRaspored dnevnih aktivnosti Dnevnog Centra ...

RASPORED AKTIVNOSTI

Opširnije >>

PLAN I PROGRAM

stylesPlan i program rada JU Dnevni centar ...

 

PLAN I PROGRAM

Opširnije >>