Javna ustanova Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje smješten je u naselju Bajice, Cetinje. Ustanova je počela sa radom krajem novembra 2013. godine.

Povodom obilježavanja dvije godine rada napravili smo kratku retrospektivu, osvrnuvši se na dosadašnje rezultate u radu i osnažene prostorne i kadrovske potencijale Ustanove.

Misija Dnevnog centra je da djeca i mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju budu tretirana dostojanstveno i sa poštovanjem, da postignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti, da im na raspolaganju bude odgovarajuća fizička i medicinska njega, rehabilitacija i dnevne usluge, da im bude omogućeno da žive u sredini koja im najviše odgovara i da učestvuju u društvenom životu u okviru njihove zajednice.

U protekle dvije godine vodili smo računa o ostvarivanju svakog cilja ponaosob, što će predstavljati prioritetnu aktvnost i u narednom periodu, a sve u svrhu daljeg unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovih porodica, kao i senzibilisanja zajednice za razumijevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednake šanse za sve građane Prijestonice Cetinje.

POGLEDAJTE VIDEO