Članica stručnog tima JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje, gđa Marija Perišić, tokom protekle nedjelje u Zagrebu pohađala je završni modul edukacije “Senzorne integracije” i time stekla sertifikat i zvanje – pedagog senzorne integracije.

Edukaciju je implementirala Akademija za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu, prema Jean Ayres načelima senzorne integracije, a program edukacije bio je u trajanju od godinu dana i šest mjeseci,pod facilitacijom profesora iz Njemačke

Gđa Marija Perišić koja je psiholog za rad sa djecom u JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici, ovim sertifikatom potvrdila je unapređenje nivoa stručnosti i znanja za rad u senzornoj sobi u našem Centru. Na završnom modulu edukacije prisustvovala je i direktorica Centra, gdja Ana Kavaja, i tom prilikom su se razmotrile i ideje i mogućnosti narednih vidova i programa edukacije, prepoznatih u regionu kao odličnih u radu sa djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju,a koje bi se mogle sprovoditi u Centru.

U Javnoj ustanovi Centar za dnevni boravak u Prijestonici u program terapije senzorne integracije uključena su djeca sa disfunkcijama i teškoćama senzorne integracije, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa i motoričkog planiranja,kao i poremećaja percepcije, ponašanja i drugo.
Sredstva za edukaciju obezbijeđena su od igara na sreću.