Obavještamvamo zainteresovanu javnost  da je u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici  u toku postupak donošenja internih procedura i to:

1.Procedura o primjeni neohodnih mjera u cilju sprječavnja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete.

2.Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i život korisnika

3.Procedura o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica

4.Procedura o nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti i ulasku i izlasku korisnika

5.Procedura o postupanju po pritužbama korisnika

6.Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

Pozivamo zainteresovanu javnost da svoje sugestije i prijedloge mogu dostaviti u našim  prostorijama   (adresa: Bajice bb, Cetinje) ili putem maila dnevni.centar@cetinje.me  od 06.11.2017. do 20.11.2017 godine.

Nacrte procedura mogu se preuzeti u prostorijama  JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici svakog radnog dana od 7-15h.