U okviru projekta “Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije” predstavnici JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje i Osnovne škola „Njegoš“ potpisali su Memorandum o saradnji.

Memorandumom se omogućava korišćenje usluge koju pruža kabinet za asistivnu tehnologiju, a koja se uvrstila kao jedna od redovnih usluga JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje.

Memorandumom su obuhvaćena djeca i mladi sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u obrazovni sistem putem inkluzije, a nisu korisnici JU Centra za dnevni boravak u Pijestonici Cetinje. Jasno su definisani uslovi iznamljivanja i korišćenja trenutno dostupnih sredstava asistivne tehnologije.

Sertifikovani stučni radnici će izvršiti procjenu djece i mladih sa smetnjama u razvoju, pružiće obuku za djecu i mlade sa smetnjamau razvoju za korišćenje sredstava, njihove roditelje ili nastavnike, a sve sa ciljem postizanja njihovih funkcionalnih sposobnosti.

Kako bi doprinijeli poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju, što je i opšti cilj projekta, u nastavku je predviđeno potpisivanje Memoranduma sa određenim obrazovnim institucijama.

Projekat je finansiran iz predstupnih fondova Evropske unije (IPA), a posredstvom Ministarstva finansija – Direktorata za finansije i ugovaranje fondova pomoći Evropske unije (CFCU).

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO