Samo godinu nakon što je JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje otvorio Kabinet za Montesori pedagogiju, stigla je i potvrda kvaliteta tog programa kroz akreditaciju od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Direktor Dnevnog centra Cetinje Božidar P. Drecun kaže da je akreditacija Montesori programa priznanje da Centar postavlja prave standarde kada riječ o uslugama koje pruža svojim korisnicima.
“Prepoznavajući značaj obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, mi u Dnevnom centru Cetinje smo pokrenuli aktivnost kreiranja Montesori programa. Kao neko ko na Cetinju stoji iza Montesori ideje, želim da ovo bude ustanova koja može pomoći našim korisnicima da ostvare svoje životne ciljeve i da zajedno radimo na ostvarivanju njihovih punih potencijala,” kazao je Drecun.
On je kazao da je svojim aktivnostima Dnevni centar Cetinje pokazuje potpunu posvećenost unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama te da mogu biti primjer i nekim razvijenijim opštinama u Crnoj Gori.
“Akreditacija je proces koji traje i koji u konačnici daje potvrdu da se program u potpunosti sprovodi, što daje garanciju svima koji traže kvalitetan program. Ono što još odražava kvalitet je nastavak nadzora i nakon dobijanja potvrde i održavanje propisanih i već uspostvaljenih standarda kvaliteta,” istakao je Drecun.
On je dodao da mnoge ustanove mogu posjedovati Montesori materijal, ali da je ključno znati na koji način se taj materijal koristi, kako procijeniti je li korisnik spreman za njega, te znati cijelu logiku koja stoji iza nečega što izgleda vrlo jednostavno.
“Stoga je u cijelom procesu ključna uloga profesionalaca koji rade sa korisnicima. Oni korisnicima nude aktivnosti koje će u konačnici dovesti do razvitka njihovog punog potencijala ,” kazao je Drecun.
Kako bi Montesori pristup na najbolji način implementirali zaposleni u Centru su prošli obuke u trajanju od IV modula tokom kojih su razvili vještine potrebne za rad sa djecom po Montesori principima. Uključivanjem u Montesori kabinet i upotreba pribora doprinosi tome da korisnici usvoje vještine samopomoći koje podrazumijevaju samostalniju brigu za sebe, za svoju okolinu i za druge ljude po Montessori načelima.

Otvaranjem Montesori kabineta prije godinu podignut je kvalitet usluga Dnevnog centra Cetinje koji se u javnosti već percipira kao ozbiljna institucija socijalne zaštite.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO