Zapolenu u JU centar za dnevni boravk u Prijestonici, Jovan Martinović i Dijana Mlađen, učestvovali su na „Konferenciji o naprednoj tehnologiji za djecu sa teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom“, koja je krajem septembra održana u Zagrebu.

 Pored brojnih gostiju, konferenciji su prisustvovali i vrhunski stručnjaci iz različitih krajeva svijeta koji su kroz predavanja, radionice i demonstraciju praktičnih primjera demonstrirali upotrebu sredstava asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Predstavnici naše ustanove su pored pomenutih predavanja učestvovali i na izložbi opreme, igraonici i radionicama gdje je bilo moguće isprobati različita sredstva i pomagala za osobe s invaliditetom, sa naglaskom na najsavremeniju opremu i tehnologiju.

 Na  Poster sekciji, naši zaposleni, koji su bili i jedini predstavnici Crne Gore na konferenciji, imali su priliku da izlože svoj poster, te da se na taj način predstave organizatorima i drugim gostima, a sve sa ciljem potencijalne saradnje sa drugim ustanovama.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO