DNEVNI BORAVAK ZA ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM

Usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom namijenjena je korisnicima Centra starijim od 27 godina starosti. U sklopu dnevnog boravka primjenjuje se grupni oblik rada, kao i individualizirani oblik rada u grupi.

Odraslim licima sa invaliditetom obezbijeđene su zasebne prostorije za boravak i radno-okupaciono angažovanje, a u svrhu kreiranja optimalnih uslova za ispoljavanje njihovih radnih, kreativnih, saznajnih i drugih potencijala.

Prostorije za boravak odraslih lica sa invaliditetom opremljene su prema potrebama, afinitetima i interesovanjima korisnika, a u skladu sa standardima.

Programske aktivnosti dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom uključuju:

 • osmočasovnu njegu i dnevne aktivnosti,
 • radno-okupacione aktivnosti,
 • društvenu aktivaciju i socijalizaciju (društveno-profesionalne aktivnosti, posjete, kulturno-zabavne i sportsko- rekreativne manifestacije, izlete i dr.),
 • razvoj potencijala i osnaživanje korisnika,
 • razvoj vještina potrebnih za život u zajednici,
 • prevoz korisnika,
 • ishranu (dva obroka),
 • održavanje njege i lične higijene,
 • slobodne i dodatne aktivnosti.

Pored grupnih aktivnosti, odraslim licima sa invaliditetom na raspolaganju su i individualni i grupni tretmani uključujući:

 • Individualni i grupni psihološki tretman,
 • Individualni i grupni fizioterapeutski tretman.