DOBRO DOŠLI

Javna ustanova Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje smještena je u naselju Bajice na Cetinju.

Djelatnost JU Centar za dnevni boravak Cetinje je podizanje i održavanje nivoa sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kroz:

Stručni tretman i programe

Inkluzivne aktivnosti u društvenoj zajednici

Pružanje podrške porodicama korisnika

Centar je sagrađen prema najsavremenijim standardima i raspolaže odličnim uslovima za rad, efikasnom i profesionalnom kadrovskom strukturom.

Loading...

NAŠA MISIJA

  • Da djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom budu tretirana dostojanstveno i sa poštovanjem.
  • Da dostignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti.

  • Da im na raspolaganju bude odgovarajuća i zakonom propisana njega, rehabilitacija i dnevne usluge.
  • Da im bude omogućeno da žive u sredini koja im najviše odgovara.

  • Da učestvuju u društvenom životu zajednice.

CILJEVI

Unapređenje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.
Senzibilisanje zajednice za razumijevanje, prihvatanje i vrednovanje različitosti.
Stvaranje društva jednakih šansi za sve građane Prijestonice Cetinje.

VRIJEDNOSTI

„…Dijete sa fizičkim ili mentalnim smetnjama treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno učešće u zajednici.

Konvencija UN o pravima djeteta, član 23

Zastupamo – puno poštovanje različitosti, tolerantnost, timski rad, otvorenost za saradnju, nova znanja i iskustva.

Težimo – da djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom ostvare maksimum svojih potencijala i sposobnosti.

Želimo – da pomjerimo granice svojih mogućnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

AKTUELNOSTI

Brojni novogodišnji pokloni za korisnike Dnevnog centra

Gradonačelnik Đurašković u posjeti Dnevnom centru

Unapređenje položajaosoba sa smetnjama u razvoju zadatak cijelog društva

Otvoren logopedsko-psihološki kabinet za najmlađe u prostorijama Crvenog krsta Cetinje

Učešće na ATAAC koferenciji o naprednoj tehnologiji za djecu sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom

Dnevni Centar Cetinje i Dom starih u Podgorici udruženi u podršci porodicama svojih korisnika

Mural Lesa Ivanovica u Dnevnom centru Cetinje

Ponosni na uspostavljenu saradnju sa JU Dom starih “Podgorica”

Vrijedna donacija Norveško-crnogorskog udruženja

Posjeta zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Terapija igrom – novi servis za najmlađe korisnike u Dnevnom centru Cetinje

Akreditacija Montesori programa potvrda kvaliteta rada Dnevnog centra Cetinje

Primjena asistivne tehnologije već daje rezultate kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Dnevni centar Cetinje pruža podršku inkluzivnom obrazovanju

Asistivna tehnologija u okviru inkluzivnog obrazovanja

Osobe sa autizmom ne smiju trpjeti posljedice pandemije Covid-19

Dnevni centar Cetinje večeras u plavo-žutoj boji

Tri Dnevna centra uspješno organizovala procjenu za korišćenje sredstava asistivne tehnologije

Poziv za procjenu potreba korisnika za korišćenje sredstava asistivne tehnologije

Otvoren kabinet za asistivnu tehnologiju za aktivniji život djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Najava događaja: Otvaranje Kabineta za asistivnu tehnologiju

Zgrada Dnevnog centra na Cetinju osvijetljena plavom bojom

Otvoren prvi Montessori kabinet na Cetinju za djecu sa smetnjama u razvoju

Preko šest hiljada eura donacije za dnevne centre u Cetinju, Beranama, Mojkovcu i Igalu