DOBRO DOŠLI

Javna ustanova Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje smještena je u naselju Bajice na Cetinju.

Djelatnost JU Centar za dnevni boravak Cetinje je podizanje i održavanje nivoa sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kroz:

Stručni tretman i programe

Inkluzivne aktivnosti u društvenoj zajednici

Pružanje podrške porodicama korisnika

Centar je sagrađen prema najsavremenijim standardima i raspolaže odličnim uslovima za rad, efikasnom i profesionalnom kadrovskom strukturom.

Loading...

NAŠA MISIJA

  • Da djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom budu tretirana dostojanstveno i sa poštovanjem.
  • Da dostignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti.

  • Da im na raspolaganju bude odgovarajuća i zakonom propisana njega, rehabilitacija i dnevne usluge.
  • Da im bude omogućeno da žive u sredini koja im najviše odgovara.

  • Da učestvuju u društvenom životu zajednice.

CILJEVI

Unapređenje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.
Senzibilisanje zajednice za razumijevanje, prihvatanje i vrednovanje različitosti.
Stvaranje društva jednakih šansi za sve građane Prijestonice Cetinje.

VRIJEDNOSTI

„…Dijete sa fizičkim ili mentalnim smetnjama treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno učešće u zajednici.

Konvencija UN o pravima djeteta, član 23

Zastupamo – puno poštovanje različitosti, tolerantnost, timski rad, otvorenost za saradnju, nova znanja i iskustva.

Težimo – da djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom ostvare maksimum svojih potencijala i sposobnosti.

Želimo – da pomjerimo granice svojih mogućnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

AKTUELNOSTI

Primjena asistivne tehnologije već daje rezultate kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Dnevni centar Cetinje pruža podršku inkluzivnom obrazovanju

Asistivna tehnologija u okviru inkluzivnog obrazovanja

Osobe sa autizmom ne smiju trpjeti posljedice pandemije Covid-19

Dnevni centar Cetinje večeras u plavo-žutoj boji

Tri Dnevna centra uspješno organizovala procjenu za korišćenje sredstava asistivne tehnologije

Poziv za procjenu potreba korisnika za korišćenje sredstava asistivne tehnologije

Otvoren kabinet za asistivnu tehnologiju za aktivniji život djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Najava događaja: Otvaranje Kabineta za asistivnu tehnologiju

Zgrada Dnevnog centra na Cetinju osvijetljena plavom bojom

Otvoren prvi Montessori kabinet na Cetinju za djecu sa smetnjama u razvoju

Preko šest hiljada eura donacije za dnevne centre u Cetinju, Beranama, Mojkovcu i Igalu

Završena obuka stručnih radnika „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“

Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Opšte preporuke aktivnosti koje je moguće realizovati u kućnim uslovima

Medijski prilog dnevnog lista ,,Pobjeda“ o radu JU Centar za dnevni boravak Cetinje

Jednodnevni izlet na Ivanovim Koritima

Ukrašavanje i farbanje uskršnjih jaja

Radionica: Sađenje sezonskog cvijeća

Obilježen Svjetski dan osoba sa autizmom

8. mart u Centru za Dnevni boravak u Prijestonici

Filip Radović u posjeti Dnevnom centaru

Veliki broj paketića za korisnike Dnevnog centra na Cetinju

Posjeta Djeda mraza Dnevnom centru