O NAMA

JU Centar za dnevni boravak Cetinje ustanova je socijalne i dječije zaštite. Osnovna namjena Centra je unapređenje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice. Osnovan je novembra 2013. godine i smješten u naselju Bajice na Cetinju.

Centar raspolaže izuzetnim prostornim i kadrovskim potencijalom. Sve prostorije Centra moderno su opremljene sredstvima za rad: profesionalnim spravama, aparatima, raznim pomagalima i rekvizitima, kao i didaktičkom opremom za realizaciju raznih aktivnosti u skladu sa uzrastom, sposobnostima i interesovanjima korisnika. U sklopu Centra obezbijeđen je i dvorišni prostor sa uređenom zelenom površinom i adekvatnim mobilijarom.

U pružanju usluga Centar njeguje interdisciplinarsni pristup. U neposredan rad sa korisnicima uključena su stručna lica različitih profila. Rad sa korisnicama realizuju se kroz planske individualne i grupne aktivnosti.

UPRAVNI ODBOR

(mandatni period 2020-2024)

Slobodan Pavlićević
Slobodan PavlićevićDipl. pravnik
Predsjednik
Vesna Pavlićević
Vesna PavlićevićDipl. ekonomista
Član
Milica Božović
Milica BožovićMašinski tehničar
Član – Predstavnik roditelja

DIREKTOR

Božidar P. Drecun
Božidar P. DrecunSpec.Sci pravnih nauka

STRUČNI TIM

Marija Perović
Marija PerovićSocijalna radnica
koordinatorka stručnog tima
Jovan Martinović
Jovan MartinovićPsiholog
Nataša Kašćelan
Nataša KašćelanPsihološkinja
Anja Laličić
Anja LaličićPsihološkinja
Svetlana Martinović
Svetlana MartinovićFizioterapeutkinja
Dijana Mlađen
Dijana MlađenNastavnica predškolskog vaspitanja
Sonja Lipovina
Sonja LipovinaNjegovateljica
Hajrija Abramović
Hajrija AbramovićNjegovateljica
Snežana Strugar
Snežana StrugarDefektološkinja oligofrenološkinja
Spoljni saradnik
Marina Jovović
Marina JovovićDefektološkinja logopedica
Spoljni saradnik