Aktuelnosti2022-06-30T10:53:03+00:00

Dnevni Centar Cetinje i Dom starih u Podgorici udruženi u podršci porodicama svojih korisnika

24 septembra, 2022|Aktivnosti, Edukacije|

Današnjom obukom zaposlenih u JU Dom starih “Podgorica” i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje za pružanje psihosocijalne podrške članovima porodica, saradnja između ove dvije ustanove dobila je novu dinamiku. Direktor Dnevnog Centra Cetinje Božidar P. Drecun [...]

Mural Lesa Ivanovica u Dnevnom centru Cetinje

11 avgusta, 2022|Aktivnosti, Posjete, Ostalo|

Mural jednog od najznačajnijih crnogorskih pjesnika 21.vijeka Aleksandra Lesa Ivanovića odnedavno krasi zid u holu Centra za dnevni boravak Prijestonice Cetinje. Pored Lesovog lika koji znakovito gleda na svoje Cetinje, ispisani su i stihovi iz njegove poznate pjesme “Ljudi sijenke”.  Lesov sin, legendarni šahovski velemajstor Božidar Bonja Ivanović kaže [...]

Ponosni na uspostavljenu saradnju sa JU Dom starih “Podgorica”

19 jula, 2022|Aktivnosti, Posjete|

Tokom jučerašnje posjete JU Centru za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, direktorica JU Dom starih “Podgorica” Jelena Šofranac i direktor Dnevnog centra Cetinje Božidar P. Drecun razmijenili su ideje o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa za obje ustanove, kao [...]

Vrijedna donacija Norveško-crnogorskog udruženja

13 juna, 2022|Aktivnosti|

Članovi Norveško-crnogorskog udruženja prijatelja posjetili su Dnevni Centar Cetinje i tom prilikom uručili vrijednu donaciju u vidu interaktivne table, dva GB sjedišta za auto i sportske rekvizite za korisnike. “Bila je čast posjetiti Dnevni centar Cetinje i osjetiti edukacioni rad zaposlenih i način na koji rade sa korisnicima kojima je [...]

Posjeta zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

18 maja, 2022|Aktivnosti|

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestoncici danas je posjetila Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Tokom posjete Mijušković je razgovarala sa direktorom Dnevnog centra Cetinje Božidarom P. Drecun i njegovim saradnicima o funkcionisanju ustanove, korisnicima, osoblju, saradnji [...]

Terapija igrom – novi servis za najmlađe korisnike u Dnevnom centru Cetinje

16 maja, 2022|Aktivnosti|

Sadržaj JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje dopunjen je novim pshološkim kabinetom, u kojem će se realizovati psihološki tretmani za korisnike uzrasta od tri do sedam godina. Kroz psihološke tretmane primjenjivaće se ,,Terapija igrom“ sa ciljem unapređenja kvaliteta [...]

Akreditacija Montesori programa potvrda kvaliteta rada Dnevnog centra Cetinje

10 decembra, 2021|Aktivnosti, Obavještenja|

Samo godinu nakon što je JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje otvorio Kabinet za Montesori pedagogiju, stigla je i potvrda kvaliteta tog programa kroz akreditaciju od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Direktor Dnevnog centra Cetinje Božidar [...]

Primjena asistivne tehnologije već daje rezultate kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju

13 septembra, 2021|Aktivnosti, Projekti|

Cetinje, 13. 09. 2021. – Primjena asistivne tehnologije već daje vidljive rezultate u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, ocijenjeno je na konferenciji za medije povodom završetka projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ koji su realizovali dnevni centri Prijestonice Cetinje, Plava i Rožaja. Direktor JU Centar za [...]

Dnevni centar Cetinje pruža podršku inkluzivnom obrazovanju

22 jula, 2021|Aktivnosti, Projekti|

Sa ciljem pružanja podrške inkluzivnom obrazovanju i poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalne zajednice, uslijedilo je potpisivanje Memoranduma o saradnji JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje sa JU Srednjom likovnom školom "Petar Lubarda" i JU Predškolskom ustanovom "Zagorka Ivanović". Djeci i [...]