DONACIJE

U ostvarivanju ciljeva i misije Centra da djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom budu tretirana dostojanstveno, sa poštovanjem i dostignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti Centar nije usamljen. Značajnu podršku radu Centru pružaju donatori, koji u velikoj mjeri pospješuju kvaliteta usluga koje Centar pruža, uključujući materijalna i kadrovska unapređenja.

Ukoliko želite da postanete donator i time unaprijedite servise podrške namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom možete to uraditi uplatom na račun Centra.

BROJ RAČUNA

535-13524-53

BROJ RAČUNA

520000000001354583

KONTAKTIRAJTE NAS

Posebnu zahvalnost dugujemo…

Ambasada Japana u Beogradu
Ambasada Japana u Beogradu
Hipotekarna banka AD Podgorica
Hipotekarna banka AD Podgorica
Montenegro bonus Cetinje
Montenegro bonus Cetinje
Ambasada Italije Podgorica
Ambasada Italije Podgorica
ERC SYSTEM DOO
ERC SYSTEM DOO
ERSTE BANKA
ERSTE BANKA
MONTEPUT
MONTEPUT