TRETMANI

Tretman senzorne integrativne disfunkcije

U tretman senzorne integrativne disfunkcije uključuju se djeca sa disfunkcijama i teškoćama senzorne integracije, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa, teškoćama u motorici, poremećajima motoričkog planiranja, poremećajima percepcije, ponašanja, budnosti i otežanog igranja. Svrha sprovođenja programa senzorne integracije je podsticanje djece da slijede svoj unutrašnji poriv za kretanjem, igrom i razvojem. Tretmani se realizuju u posebno opremljenoj prostoriji, tzv senzornoj sobi.

Cilj programa senzorne integracije je:

 • dostizanje stanja smirene budnosti,
 • poboljšanje sposobnosti organizacije senzacija u informacije,
 • usvajanje pojmova koji leže u osnovi učenja.

Tretmanom senzorne integrativne disfunkcije djeca postižu bolju obradu informacija koje dobijaju preko čula, bolju samokontrolu i organizaciju ponašanja, stabilnija emocionalna stanja, prihvatljiviji prag tolerancije na frustracije, samoinicijativu u igri i aktivnostima i bolja obrazovna postignuća.

Logopedski tretman

Logopedski tretman ima izuzetno važnu ulogu u tretmanu i rehabilitaciji djece sa smetnjama iz spektra autizma, razvojnom disfazijom, ADHD-om, intelektualnom ometenošću, mucanjem i drugim smetnjama. Logopedska dijagnostika ima za cilj utvrđivanje govorno – jezičkog statusa korisnika, kao i eventualno utvrđivanje teškoća u čitanju i pisanju.

Logopedski tretman u Centru usmjeren je na:

 • razvoj i usmeravanje auditivne percepcije i pažnje,
 • bogaćenje rečnika,
 • razvoj rečenice i rečeničnih struktura,
 • razvoj sposobnosti auditivne percepcije i diskriminacije nosilaca gramatičkih kategorija (korekcija agramatizma),
 • razvoj verbalne memorije,
 • izazivanje glasova,
 • korekciju izgovora glasova i razvoj sposobnosti diskriminacije akustički sličnih fonema,
 • razvoj globalne psihomotorike,
 • razvoj i diferencijaciju oralne praksije,
 • podizanje stepena motivacije za komunikacijom,
 • razvoj sposobnosti pragmatske upotrebe jezika.

Za potrebe sprovođenja logopedskog tretmana Centar raspolaže i savremenim digitalnim logopedskim setom (Beringer).

Oligofrenološki tretman

Oligofrenolog vrši procjenu razvojnih i funkcionalnih osobenosti korisnika sa smetnjama u intelektualnom razvoju i intelektualnom funkcionisanju. Oligofrenološka procjena podrazumijeva procjenu sposobnosti korisnika neophodnih za učenje, adaptivno ponašanje, rad i svakodnevni život.

Oligofrenološki tretman u Centru usmjeren je na:

 • podsticanje sposobnosti pažnje i koncetracije korisnika,
 • razvoj fine motorike i grafomotorike,
 • razvoj govorno- jezičkih sposobnosti,
 • razvoj kognitivnih sposobnosti (pamćenja, mišljenja),
 • razvoj akademskih vještina (čitanje, pisanje i matematičke sposobnosti).

Fizoterapeutski tretman

Fizikalna terapija obuhvata i koristi različite fizikalne procedure sa ciljem unapređenja motoričkih sposobnosti korisnika, kao i realizacije aktivnosti svakodnevnog zivota. Tretman se planira i realizuje na osnovu periodičnih pregleda korisnika koje u Centru obavlja doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (subspecijalista dječje fizijatrije). U Centru se sprovodi kineziterapija, uz mogućnost sprovođenja elektroterapije, magnetoterapije, laseroterapije i ultrazvučne terapije.

Fizikalni tretman u Centru usmjeren je na:

 • poboljšanje funkcionisanja lokomotornog aparata korisnika,
 • razvoj koordinacije,
 • održavanje i korekciju posture tijela,
 • uspostavljanje i održavanje ravnoteže,
 • korekciju hoda,
 • poboljšanje načina izvođenja dnevnih aktivnosti.

Psihološki tretman

Rad psihologa u Centru pokriva područja psihodijagnostike, psihološkog savjetovanja i tretmana. Zadaci psihologa uključuju opservaciju ponašanja korisnika u adaptacionom periodu, procjenu sposobnosti korisnika psihološkim mjernim instrumentima, kao i analizu i prevazilaženje eventualnog problematičnog ponašanja.

Na temelju navedenog u Centru se planiraju i sprovode psihološki tretmani usmjereni na:

 • stimulisanje opštih kognitivnih sposobnosti korisnika,
 • podsticanje mašte i kreativnosti,
 • razvoj strpljenja i tolerancije na frustraciju,
 • razvoj emocionalne stabilnosti,
 • razvoj vještina komunikacija,
 • razvoj samopouzdanja i samopoštovanja.

Tretman u Montesori kabinetu

Usluga rada u Montesori kabinetu zasnovana je na osnovim postavkama Montesori pedagogije. Predstavlja cjelovit sistem rada koji naglašava značaj aktivnosti djeteta kao i individualni tempo razvoja. Nudi jedinstven pristup učenju, sa naglaskom na obezbjeđivanju podsticajnog okruženja koje povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućava spontano učenje kroz otkrivanje.
Montesori tretman je usmjeren na:
• Podsticanje razvoja vještina praktičnog života.
• Podsticanje čulnih opažaja
• Podsticanje i razvoj govorno-jezičkih sposobnosti
• Podsticanje i razvoj matematičkih sposobnosti
Za realizaciju Montesori tretmana, Centar nudi kabinet koji je opremljen prilagođenim namještajem, adekvatno odabranim priborom i posebno kreiranim materijalom.

Tretman u kabinetu Asistivne tehnologije

Otvaranje kabineta za asistivnu tehnologiju predstavlja novu uslugu kao vid dodatne pomoći i podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, čime se nastoje poboljšati njihovi izgledi za bolju i nezavisniju budućnost.
Osnovna svrha upotrebe sredstava asistivne tehnologije je da omogući licima sa invaliditetom da obavljaju aktivnosti i zadatke pomoću različitih instrumenata, uređaja i sredstava koje inače ne bi mogli ili bi ih izvodili sa poteškoćama
Asistivna tehnologija nalazi svoju primjenu u različitim oblastima:
· Svakodnevnim aktivnostima
· Školovanju
· Komunikaciji
· Učenju
· Rekreativnim aktivnostima
· Slobodnom vremenu