05, 2022

Terapija igrom – novi servis za najmlađe korisnike u Dnevnom centru Cetinje

16. maja 2022

Sadržaj JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje dopunjen je novim pshološkim kabinetom, u kojem će se realizovati psihološki tretmani za korisnike uzrasta od tri do sedam godina. Kroz psihološke tretmane primjenjivaće se ,,Terapija igrom“ sa ciljem unapređenja kvaliteta [...]

12, 2021

Akreditacija Montesori programa potvrda kvaliteta rada Dnevnog centra Cetinje

10. decembra 2021

Samo godinu nakon što je JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje otvorio Kabinet za Montesori pedagogiju, stigla je i potvrda kvaliteta tog programa kroz akreditaciju od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Direktor Dnevnog centra Cetinje Božidar [...]

09, 2021

Primjena asistivne tehnologije već daje rezultate kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju

13. septembra 2021

Cetinje, 13. 09. 2021. – Primjena asistivne tehnologije već daje vidljive rezultate u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, ocijenjeno je na konferenciji za medije povodom završetka projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ koji su realizovali dnevni centri Prijestonice Cetinje, Plava i Rožaja. Direktor JU Centar za [...]

07, 2021

Dnevni centar Cetinje pruža podršku inkluzivnom obrazovanju

22. jula 2021

Sa ciljem pružanja podrške inkluzivnom obrazovanju i poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalne zajednice, uslijedilo je potpisivanje Memoranduma o saradnji JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje sa JU Srednjom likovnom školom "Petar Lubarda" i JU Predškolskom ustanovom "Zagorka Ivanović". Djeci i [...]

07, 2021

Asistivna tehnologija u okviru inkluzivnog obrazovanja

20. jula 2021

U okviru projekta “Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije” predstavnici JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje i Osnovne škola „Njegoš“ potpisali su Memorandum o saradnji. Memorandumom se omogućava korišćenje usluge koju pruža kabinet za asistivnu tehnologiju, a koja se uvrstila kao jedna od redovnih usluga JU Centra za dnevni [...]