U narednom periodu Centar za dnevni boravak Cetinje biće obogaćen za još jedan servis podrške, koji će biti namijenjen najmlađoj djeci sa smetnjama u razvoju i/ili neurorazvojnim rizikom.

Naime, protekle nedjelje, članovi stručnog tima Centra za dnevni boravak prisustvovali su edukaciji ,,Kreiranje stručne podrške u ranoj razvojnoj dobi“ koja je održana u ,,Malom domu“ u Zagrebu. Pomenuta edukacija rezultat je međunarodnih obuka stručnjaka zaposlenih u navedenoj ustanovi i dvadesetegodišnjeg praktičnog iskustva. U okviru edukacijskog programa članovi stručnog tima iz našeg Centra stekli su znanja i vještine prepoznavanja obilježja ranog razvoja i odstupanja unutar razvojnih područja, kreiranja Individualnog porodičnog plana podrške, kreiranja Individualnog edukacijskog plana i primjene ranointerventnog programa.

U planu je da se sam program stručne podrške u ranoj dobi pruža u djetetovom domu, pri čemu će uključivati postojanje patronažnog terapeuta koji će u porodici djeteta sprovoditi individualni plan rada, prilagođavati aktivnosti i sredstva djetetu, pružati sugestije za uređenje prostora u kojem dijete boravi, pružati podršku roditeljima u sprovođenju aktivnosti, te posmatrati i procjenjivati napredak djeteta kroz duži vremenski period. Program rane podrške odvijaće se u djetetovom domu, ali i u Centru, gdje će roditelji s djetetom dolaziti na tretmane definisane procjenom djetetovih potreba. Pružanje dodatnih postupaka uključivaće usluge fizioterapeuta, psihologa, logopeda i pedagoga senzorne integracje.

S obzirom na značaj koji rano djetinjstvo ima na sveukopan kasniji razvoj, danas se vjeruje da program rane stimulacije pruža jedinstvenu mogućnost uticaja na djetetov razvoj, koji se na starijem uzrastu teško može nadomjestiti. Iz navedenog razloga formiranje tima za sprovođenje programa rane stimulacije predstavljaće važnu programsku aktivnost Centra, sa očekivanim pozitivnim ishodima na dijete (preventivni i terapijski uticaj), roditelje, ali i društvo u cjelini. Ideja je da programom rane stručne podrške budu obuhvaćena djeca uzrasta od 0 do 3 godine, i to ona koja pokazuju atipičnu razvojnu krivulju, odnosno kašnjenje ili zaostajanje u psihomotornom razvoju različitog uzroka. Pri tome, u narednom periodu u planu je i kontinuirano informisanje javnosti o važnosti najranijeg razdoblja za budući psihofizički razvoj djeteta u cjelini.