Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju

25. jula 2020

Poboljšanje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalnih zajednica na Cetinju, u Plavu i Rožajama glavni je cilj projekta ,,Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ koji realizuje JU Centar za dnevni boravak Prijestonice Cetinje u saradnji sa JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u [...]

Japanska podrška za JU Centar za dnevni boravak Cetinje

12. decembra 2017

Proteklog mjeseca ostvaren je važan doprinos radu JU Centar za Dnevni boravak Cetinje. Naime, Centar je obogatio servis podrške nabavkom specijalizovanog kombi vozila u iznosu od 34.408 eura. Novo kombi vozilo posjeduje hidrauličnu rampu, čime je prilagođeno i prevozu osoba sa tjelesnim invaliditetom. Nabavkom specijalizovanog kombi vozila korisnicima Centra obezbijeđen [...]

Vrijedna donacija za Dnevni centar u okviru programa ,,Budi odgovoran“

15. maja 2014

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje je u okviru kampanja „Budi odgovoran“ , koja je počela  17.12.2013 godine,  a u okviru koje se realizovao projekat „Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije“ dobila sredstva za realizaciju kandidovane projektne investicije, koja podrazumijeva opremanje Senzorne [...]