Brojni novogodišnji pokloni za korisnike Dnevnog centra

31. decembra 2022

JU Centar za dnevni boravak Cetinje je i u ovoj godini realizovao veliki broj aktivnosti zahvaljući značajnim donacijama kojima su podržani programski sadržaji Centra u cilju pružanja podrške djeci sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom. Da prijatelji Centra vode računa i o manje formalnim, a sustinski [...]

Gradonačelnik Đurašković u posjeti Dnevnom centru

29. decembra 2022

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Ana Novović i sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Savo Borozan posjetili su JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković i njegovi saradnici uručili su [...]

Akreditacija Montesori programa potvrda kvaliteta rada Dnevnog centra Cetinje

10. decembra 2021

Samo godinu nakon što je JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje otvorio Kabinet za Montesori pedagogiju, stigla je i potvrda kvaliteta tog programa kroz akreditaciju od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Direktor Dnevnog centra Cetinje Božidar [...]

Zgrada Dnevnog centra na Cetinju osvijetljena plavom bojom

20. novembra 2020

U susret 20. novembru – Međunarodnom danu djeteta, zgrada JU Centar za dnevni boravak Cetinje osvijetljena je večeras plavom bojom, u znak podrške globalnoj kampanji da preplavimo svijet plavom bojom i podržimo dječja prava.19. 11. 2020 - 21:21 U Dnevnom centru podsjećaju na član 23 Konvencije UN-a o pravima djeteta [...]

Otvoren prvi Montessori kabinet na Cetinju za djecu sa smetnjama u razvoju

12. novembra 2020

Cetinje, 12. 11. 2020. – Prijestonica Cetinje će nastaviti da pruža podršku i posebnu pažnju djeci, omladini ali i odraslima sa smetnjama u razvoju, kako kroz rad Dnevnog centra, tako i kroz podršku njihovom zapošljavanju, poručio je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan prilikom otvaranja Montesori kabineta [...]

Opšte preporuke aktivnosti koje je moguće realizovati u kućnim uslovima

2. aprila 2020

Poštovani roditelji/staratelji, U skladu sa mjerama koje su donešene usled pandemije COVID-19 nastale su izmjene i u radu Dnevnog centra. U želji da naši korisnici održe kontinuitet u rutini i navikama koje su stekli dolaskom u Centar, članovi stručnog tima su sastavili Opšte preporuke aktivnosti [...]

Medijski prilog dnevnog lista ,,Pobjeda“ o radu JU Centar za dnevni boravak Cetinje

8. marta 2020

U cilju informisanja javnosti o ostvarenju misije JU Centar za dnevni boravak Cetinje, direktor Centra, gospodin Božidar P. Drecun, u razgovoru za portal ,,Pobjeda“ govori o svakodnevnim aktivnostima u radu sa korisnicima, dosadašnjim uspjesima i budućim planovima. POGLEDAJTE ČLANAK

Novi vid podrške u JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici

23. oktobra 2018

JU Centar za dnevni boravak Cetinje odnedavno je obogaćen za još jedan vid stručne pomoći i podrške. Naime, djeci sa smetnjama u razvoju koja koriste usluge Centra, pored psihološkog, logopedskog, fizioterapeutskog tretmana, kao i tretmana u senzornoj sobi, sada je omogućena i stručna podrška profesora specijalne edukacije i rehabilitacije. [...]

U toku postupak donošenja internih procedura: Poziv zainteresovanoj javnosti

5. novembra 2017

Obavještamvamo zainteresovanu javnost  da je u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici  u toku postupak donošenja internih procedura i to: 1.Procedura o primjeni neohodnih mjera u cilju sprječavnja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete. 2.Procedura o [...]