Opšte preporuke aktivnosti koje je moguće realizovati u kućnim uslovima

2. aprila 2020

Poštovani roditelji/staratelji, U skladu sa mjerama koje su donešene usled pandemije COVID-19 nastale su izmjene i u radu Dnevnog centra. U želji da naši korisnici održe kontinuitet u rutini i navikama koje su stekli dolaskom u Centar, članovi stručnog tima su sastavili Opšte preporuke aktivnosti [...]

Medijski prilog dnevnog lista ,,Pobjeda“ o radu JU Centar za dnevni boravak Cetinje

8. marta 2020

U cilju informisanja javnosti o ostvarenju misije JU Centar za dnevni boravak Cetinje, direktor Centra, gospodin Božidar P. Drecun, u razgovoru za portal ,,Pobjeda“ govori o svakodnevnim aktivnostima u radu sa korisnicima, dosadašnjim uspjesima i budućim planovima. POGLEDAJTE ČLANAK

Novi vid podrške u JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici

23. oktobra 2018

JU Centar za dnevni boravak Cetinje odnedavno je obogaćen za još jedan vid stručne pomoći i podrške. Naime, djeci sa smetnjama u razvoju koja koriste usluge Centra, pored psihološkog, logopedskog, fizioterapeutskog tretmana, kao i tretmana u senzornoj sobi, sada je omogućena i stručna podrška profesora specijalne edukacije i rehabilitacije. [...]

U toku postupak donošenja internih procedura: Poziv zainteresovanoj javnosti

5. novembra 2017

Obavještamvamo zainteresovanu javnost  da je u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici  u toku postupak donošenja internih procedura i to: 1.Procedura o primjeni neohodnih mjera u cilju sprječavnja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete. 2.Procedura o [...]