Otpočela edukacija ,,Primjena Montessori pedagoških načela i Montessori pribora u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju“

9. jula 2019

Proteklog vikenda na Cetinju je održan prvi od ukupno četiri modula edukacije ,,Primjena Montessori   pedagoških načela i Montessori pribora u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju“. Obuka je realizovana u prostorijama Biznis centra na Cetinju, a u organizaciji JU Centar za dnevni boravak u Prjestonici Cetinje. Osim stručnog [...]

Novi servis podrške u Dnevnom centru

30. marta 2018

U narednom periodu Centar za dnevni boravak Cetinje biće obogaćen za još jedan servis podrške, koji će biti namijenjen najmlađoj djeci sa smetnjama u razvoju i/ili neurorazvojnim rizikom. Naime, protekle nedjelje, članovi stručnog tima Centra za dnevni boravak prisustvovali su edukaciji ,,Kreiranje stručne podrške u ranoj razvojnoj dobi“ koja [...]

Realizovana obuka primjene elemenata u Orff muzikoterapiji

7. septembra 2017

Proteklog vikenda (1-3. septembara 2017.) u prostorijama JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici održan je drugi modul edukacije "Primjena elemenata Orff Schulwerka u muzikoterapiji prema načelima “Orff Schulwerka“. Voditelji obuke bili su Dr.sc. Ksenija Burić, profesorica klavira, muzikoterapeut i Orff muzički pedagog, kao i Branko Meštrić, dipl. inž., majstor [...]

Članica stručnog tima postala sertifikovani pedagog senzorne integracije

15. decembra 2016

Članica stručnog tima JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici Cetinje, gđa Marija Perišić, tokom protekle nedjelje u Zagrebu pohađala je završni modul edukacije “Senzorne integracije” i time stekla sertifikat i zvanje - pedagog senzorne integracije. Edukaciju je implementirala Akademija za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu, prema Jean Ayres načelima senzorne [...]

Edukacija senzorne integracije

12. jula 2015

Povodom puštanja u rad senzorne sobe u Dnevnom centru Cetinje, kao i uspostavljanja buduće saradnje i razmjene iskustva sa zemljama iz okruženja, direktorica i psiholog Centra bili su u radnoj posjeti Zagrebu. Primarno, cilj posjete je bio pohađanje prvog modula stručnog usavršavanja senzorne integracije i ujedno, obilazak tri dnevna centra [...]

Predavanje ,,Individualizovana podrška djeci sa autizmom u vrtiću i školi”

4. novembra 2014

Predstavnici stručnog tima Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje prisustvovali su predavanju, koje je održao imanentni beogradski profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda, prof.dr Nenada Glumbića. Predavanje je bilo na temu ,,Individualizovana podrška djeci sa autizmom u vrtiću [...]

Učešće Stručnog tima Dnevnog centra na seminarima o socijalnoj inkluziji

6. jula 2014

Stručni tim Dnevnog centra Cetinje je u periodu od svog osnivanja do danas, uzeo učešća na dva seminara u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“ (IPA 2010), koju u partnerstvu sprovode Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UN agencije (UNICEF i UNDP). Seminari su se održavali [...]