U sklopu redovnih programskih aktivnosti koje sprovodi u JU Centru za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, danas smo organizovali jednodnevni izlet u Baru.

POGLEDAJTE ALBUM