Svečano obilježena petogodišnjice rada Javne ustanove  Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje.

3. decembar, Cetinje- Danas je, kao jedna od aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u Zetskom domu na Cetinju, uz prigodan program, svečano obilježen jubilej,  pet godina rada Javne ustanove  Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Na svečanosti su govorili direktor Dnevnog centra Božidar Drecun, Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan, kao i pomoćnik ministra za socijalnu i dječiju zaštitu, gospodin Goran Kuševija.

Tokom pet godina postojanja, doprinos koji je svojim radom Dnevni centar dao društvu je vidljiv i mjerljiv, prije svega kroz primjere korisnika i njihovih porodica kojima je postojanje ovakvog centra, profesionalizam i posvećenost stručnog kadra, olakšalo svakodnevni život.

Direktor Dnevnog centra Cetinje, Božidar Drecun je istakao: “Centar omogućava da se u prijatnoj i harmoničnoj atmosferi, van porodičnog okruženja, uz podršku  stručnih lica, realizuju aktivnosti usmjerene na stimulaciju očuvanih potencijala korisnika , a u cilju njihovog  maksimalnog razvoja, zarad postizanja što većeg stepena njihove samostalnosti u svakodnevnom životu.“

Na prostoru od 580 m2 , kroz  funkcionisanje dva objekta, dvorišnog dijela, koristeći bogat asortiman opreme, rekvizita i mobilijara za rad,  sprovode se programske aktivnosti kreirane od strane članova stručnog tima ,koje kroz širok dijapazon usluga dnevnog boravka obezbjedjuju: ishranu, prevoz, psihosocijalnu podršku, elementarni  vaspitno-obrazovni rad senzornu integraciju, kulturno-zabavne,  rekreativne  i radno-okupacione aktivnosti.

Gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan istakao je značaj ovog Centra za zajednicu:

“ Slobodan sam da ustvrdim da je otvaranje Centra pozitivno uticalo i na okruženje u kojem djeca sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom žive.

U prvom redu mislim na stigmatizaciju kojoj su oni i njihove porodice izloženi, na odsustvo empatije, ali i na nepotrebni stid zbog toga što je naše dijete ili sugrađanin možda drugačiji od okoline. Hoću da kažem da je Centar za dnevni boravak promijenio težište od porodično-centričnog, ka društveno-centričnom i podstakao senzibilniji odnos sredine prema ovim kategorijama.”

Pomoćnik ministra za socijalnu i dječiju zaštitu  Goran Kuševija je rekao da mi kao odgovorno društvo moramo da pokažemo da vodimo računa o najranjivijim kategorijama, a to su između ostalih, i osobe s invaliditetom, njihova participacija u svim sferama našeg društva je važna.

“Cetinjani su kroz istoriju pokazali taj odnos humanosti i razumijevanja. Pokazali su prije pet godina kada su osnovali Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju a kasnije kroz osnivanje Dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom. Činjenica koja potvrđuje njihov rad jeste da su obije usluge licencirane od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.”

Na svečanom događaju je i prikazan dokumentarni film koji na najbolji način prezentuje rad ovog centra a u umjetničkom programu su nastupili hor osnovne muzičke škole “Savo Popović” kojeg vodi dirigentkinja Ksenija Milačić, kao i duo gitara Bulatović-Nikčević.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO