Proteklog vikenda na Cetinju je održan prvi od ukupno četiri modula edukacije ,,Primjena Montessori   pedagoških načela i Montessori pribora u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju“.

Obuka je realizovana u prostorijama Biznis centra na Cetinju, a u organizaciji JU Centar za dnevni boravak u Prjestonici Cetinje. Osim stručnog tima Centra za   dnevni boravak, edukaciji su prisustvovali i stručnjaci iz drugih ustanova sa teritorije Crne Gore koji rade na unapređenju kvaliteta života djece sa smetnjama u   razvoju.

Voditelj edukacije bila je Silvija Philipps Reichherzer, klinički psiholog, AMI Montessori 3-6 special educator, predavač Akademije za razvojnu rehabilitaciju u   Zagrebu i autor knjige Montessori priprema za život – odgoj neovisnosti i odgovornosti.

Polaznici edukacije bili su u prilici da se upoznaju sa osnovnim postavkama Montessori pedagogije, uključujući razvoj djeteta po Montessori teoriji, periode naročite   osjetljivosti, važnost upotrebe adekvatnog pribora u radu i pripreme okoline za učenje i razvoj djeteta.

U okviru prvog modula edukacije polaznici su stekli značajna znanja koja se odnose na vježbe praktičnog života pomoću kojih se djeca osposobljavaju da   samostalno brinu za sebe,  za svoju okolinu i za druge ljude po Montessori načelima (hodanje, nošenje predmeta, pažljivo kretanje kroz prostor u kojem drugi   rade,  svlačenje i oblačenje, čišćenje,  metenje  sl.,) dok će preostali modulii edukacije biće posvećeni podsticanju razvoja čulnih, govorno-jezičkih i matematičkih   sposobnosti djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Obuka će se realizovati u kontinuitetu do decembra 2019. godine, a održavanje drugog modula edukacije   planirano je za septembar mjesec.

POGLEDAJTE ALBUM