Tokom jučerašnje posjete JU Centru za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, direktorica JU Dom starih “Podgorica” Jelena Šofranac i direktor Dnevnog centra Cetinje Božidar P. Drecun razmijenili su ideje o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa za obje ustanove, kao i aktivnostima koje mogu unaprijediti usluge socijalne i dječje zaštite.

Saradnja će se u budućnosti fokusirati na tri teme koje se odnose na:

➡️ pružanje psiho-socijalne podrške članovima porodica korisnika, kao komunikaciju sa istim;

➡️ prevenciju sindroma sagorijevanja zaposlenih;

➡️ promociju i rad na inovativnim uslugama podrške za život u zajednici.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO