JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje je u okviru kampanja „Budi odgovoran“ , koja je počela  17.12.2013 godine,  a u okviru koje se realizovao projekat „Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije“ dobila sredstva za realizaciju kandidovane projektne investicije, koja podrazumijeva opremanje Senzorne sobe, rekonstrukciju i adaptacija unutrašnjeg dijela objekta i nabavka nedostajućeg mobilijara.

Ova kampanja predstavljala je produkt  sinergijskog djelovanja Vlade Crne Gore, Kancelarije UNDP-a u Podgorici i Elektrotehničkog fakulteta Crne Gore. Vrijednost sredstava koja je Dnevni ventar Cetinje dobio kroz kampanju “Budi odgovoran” iznosi 20.300 eura. Cilj  navedene kampanje je bio  da podstakne građane da na jednostavan i brz način, putem mobilne i web aplikacije „Budi odgovoran“ ili call centara Uprave za inspekcijske poslove i Poreske uprave, ukažu na nepravilnosti iz oblasti sive ekonomije i pomognu državnim organima da se uspješnije izbore sa ovom negativnom društvenom pojavom. Rezultat je i postignut, pokazala se velika društvena odgovornost, a sve ustanove koje su dobile sredstva značajno će unaprijediti polje svog djelovanja, osavremeniti ga i podići na znatno kvalitetnijem nivou.

Dobijena sredstva umnogome će doprinijeti kvalitetu rada Centra i unapređenju servisiranja usluga. Realizacija projektnih investicija u Dnevnom centru Cetinje je u toku, a u skladu sa ispunjavanjem zakonske procedure i planiranim projektnim idejama.