Predstavnici stručnog tima Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje prisustvovali su predavanju, koje je održao imanentni beogradski profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda, prof.dr Nenada Glumbića.

Predavanje je bilo na temu ,,Individualizovana podrška djeci sa autizmom u vrtiću i školi”, a isto se održalo, 1.11.2014 godine u prostoru Resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje ,,1.jun” u Podgorici.

Djeci sa autizmom je neophodna podrška društva i razumijevanje sredine u kojoj žive i rade. Najbolje napreduju u okruženju koje je dobro strukturirano, koje nudi odgovarajuće individualizovane programe i sa jasno definisanim ciljevima, a koji se mogu modifikovati u zavisnosti od djetetovih potreba i sposobnosti. Važan preduslov za uspješnu integraciju osoba sa autizmom u društvo je da im se u ranom uzrastu ponude sve mogućnostie obezbijede uslovi, da unaprijede svoje socijalne, saznajne i govorne sposobnosti, što je bila i osnovna poruka predavanja.