Škola glume “Osmjeh i tačka“, koju vodi glumica Branka Stanić u saradnji sa Osnovnom školom  „Lovćenski partizanski odred“  organizovala je cjelodnevnu radionicu za djecu, koja se sastojala od zanatskog,modnog  i krojačkog dijela.

Ulaz na ovom kreativnom događaju plaćao se slatkišem ili igračkom, koji su donirani Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Cetinje.
Svrha ovog projekta, bilo je da sem krativnog pristupa obrazovanju djece, djeca i sugrađani pokazu interesovanje i daju pažnju i djeci i mladima koji koriste usluge dnevnog boravka u Dnevnom centru u Bajicama, šta se i postiglo.