Dnevni centar obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom


4. decembra, 2014

Aktivnosti, Značajni datumi

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Dnevni centar Cetinje je za svoje korisnike, sem posjete, prvom spektaklu u paraolimpijskom sportu košarke u kolicima, prijateljske utakmice Srbije i Crne Gore, organizovao i volonterski dan, koji je podrazumijevao višečasovno druženje volontera sa  korisnicima i stručnim timom JU Dnevni centar Cetinje.

Dan druženja sa volonterima bio je osmišljen kroz druženje u okviru grupnog rada sa korisnicima, i kroz sadržaje rada sa korisnicima mlađeg uzrasta. Nakon završenih redovnih aktivnosti u prostoru Dnevnog centra, za sve zajedno organizovano je i druženje u jednom od cetinjskih lokala.

Takođe, valja napomenuti da je Dnevni centar Cetinje u proteklom periodu u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu politiku i mlade i Crvenim krstom Prijestonice, obezbijedio kolica za one korisnike kojima je to bilo potrebno .

Tokom prvog tromjesječja naredne godine, Dnevni centar će postati bogatiji za uslugu senzorno integrativne terapije, otvaranjem i stavljanjem u funkciju Senzorne sobe. Sredstva obezbijeđena za ovu namjenu su dobijena učešćem u kampanji „Budi odgovoran“, koja se sprovodila u partnerstvu Ministarstva finasija Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta Univeziteta Crne Gore i Kancelarije UNDP-a, u Podgorici.

NAZAD NA AKTUELNOSTI