Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Dnevni centar Cetinje je za svoje korisnike, sem posjete, prvom spektaklu u paraolimpijskom sportu košarke u kolicima, prijateljske utakmice Srbije i Crne Gore, organizovao i volonterski dan, koji je podrazumijevao višečasovno druženje volontera sa  korisnicima i stručnim timom JU Dnevni centar Cetinje.

Dan druženja sa volonterima bio je osmišljen kroz druženje u okviru grupnog rada sa korisnicima, i kroz sadržaje rada sa korisnicima mlađeg uzrasta. Nakon završenih redovnih aktivnosti u prostoru Dnevnog centra, za sve zajedno organizovano je i druženje u jednom od cetinjskih lokala.

Takođe, valja napomenuti da je Dnevni centar Cetinje u proteklom periodu u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu politiku i mlade i Crvenim krstom Prijestonice, obezbijedio kolica za one korisnike kojima je to bilo potrebno .

Tokom prvog tromjesječja naredne godine, Dnevni centar će postati bogatiji za uslugu senzorno integrativne terapije, otvaranjem i stavljanjem u funkciju Senzorne sobe. Sredstva obezbijeđena za ovu namjenu su dobijena učešćem u kampanji „Budi odgovoran“, koja se sprovodila u partnerstvu Ministarstva finasija Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta Univeziteta Crne Gore i Kancelarije UNDP-a, u Podgorici.