Danas u posjeti JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje, bili su predstavnici Turske vladine agencije-TIKA, na čelu sa gospodinom Mustafom Yaziciem, koordinatorom kancelarije TIKA u Podgorici, a u cilju razmatranja i procjene moguće podrške navedenom Centru.

Tokom posjete, predstavnike TIKA-e, direktorica Centra, gđa Ana Kavaja je upoznala sa radom, strukturom programa i uslugama koje se servisiraju, kao i sa planiranim idejama i projektima čija će implementacija ubrzo uslijediti. Koordinator TIKA-e u Podgorici Mustafa Yaziđi, izrazio je zadovoljstvo samom posjetom i uslovima koji postoje u Dnevnom centru na Cetinju, i tom prilikom je obišao korisnike i osoblje Centra. Tokom posjete, riječi je bilo i o aktuelnim  potrebama Dnevog centra na Cetinju, na šta je izražena volja za podrškom od strane pomenute Turske agencije u Podgorici.