U utorak, 24.03.2015. godine JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje posjetili su učenici 8. i 9. razreda Osnovne škole „Luka Simonović“ iz Nikšića u pratnji nastavnice i školskog pedagoga.

Povod posjete je realizacija školskog projekta, koji uključuje posjetu ustanovama za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i Dnevnih centara, kao ustanova dječje i socijalne zaštite. Tom prilikom, sa nastavnim kadarom i učenicima škole, razgovarali smo o uslugama koje Dnevni centar Cetinje pruža, prostornom i kadrovskom potencijalu, broju korisnika, uslovima za prijem u ustanovu, daljim planovima i svim drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje Dnevnog centra za koja su naši gosti pokazali interesovanje i mogućnost dalje saradnje.Učenici su imali priliku i da obiđu prostorije u kojima djeci i mladi borave i bliže se upoznaju sa načinom i organizacijom rada. Ovu priliku ujedno su iskoristilii i da razmjene poklone sa korisnicima Dnevnog centra, koje su jedni za druge pripremili.

Na osnovu prikupljenog materijala učenici Osnovne škole „Luka Simonović“ planiraju da kao završnu projektnu aktivnost prezentuju video zapis svojih posjeta i na taj način, prikažu i daju sosptveno viđenje položaja u društvu djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihove društvene vidljivosti, kao i servisa usluga koje su im dostpune na nivou njihovih lokalnih zajednica. Prezentacija projekta će biti održana u Nikšiću, na šta će biti pozvani predstavnici Dnevnog centra Cetinje.

POGLEDAJTE ALBUM