Povodom puštanja u rad senzorne sobe u Dnevnom centru Cetinje, kao i uspostavljanja buduće saradnje i razmjene iskustva sa zemljama iz okruženja, direktorica i psiholog Centra bili su u radnoj posjeti Zagrebu.

Primarno, cilj posjete je bio pohađanje prvog modula stručnog usavršavanja senzorne integracije i ujedno, obilazak tri dnevna centra koji pružaju servise socijalne zaštite, počev od rane intervencije, dnevnog boravka djeci i mladih, do servisa podrške odralim licima sa invaliditetom. Tom prilikom, upriličena je posjeta i sastanak sa direktorima centara, razmijenjena iskustva, posebno primjeri dobre prakse u domenu socijalnih usluga i pravne infrastrukture, zarad, učinkovitije zaštite lica sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Stručno usavršavanje na kojem su bili predstavnici Centra je u organizaciji Akademija za razvojnu rehabilitaciju-Zagreb i GSID Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland und International. Program usavršavanja je organizovan u višemjesečnom trajanju kroz tri modula po pet dana, a namijenjeno je vaspitno obrazovnim stručnjacima, koji rade sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju. Tokom usvršavanja učesnici su bili u prilici da stiču znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije, utemeljena na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja, kao i usvajanju znanja, kojima će moći efektivnije pomagati djeci i mladima sa teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.

Petodnevno predavanje je održala Carola Wiesbauer (Penzberg, Njemačka), SIAT® terapeut instruktor, dipl. fizioterapeut, Bobath i Vojta terapeut, voditeljka prakse terapije senzornom integracijom uz podršku predavača iz Hrvatske.

Polaznici obuke nakon položenog ispita dobiće sertifikate GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland .