Na osmim nacionalnim igrama- Specijalna olimpijada koja je bila održana ovog  vikenda u Osnovnoj Školi ,,Ilija Kišić“ u Zelenici, učešće je uzeo i Dnevni centar Cetinje, pored drugih mnogobrojnih učesnika iz drugih škola i dnevnih centara iz Nikšića, Pljevalja, Bijelog Polja, Igala i Bara.

U takmičarskom duhu iz raznih disciplina, Dnevni centar Cetinje predstavio se sa dva takmičara, koja su se takmičila u tri sportske discipline: stonom tenisu, trčanju i brzom hodu. Tim povodom korisnici Dnevnog centra osvojili su zlatnu medalju u stonom tenisu, i to Danilo Martinović i srebrnu medalju u brzom hodu i bronzanu u trčanju Jovan Vukićević.

Sportske aktivnosti ovog tipa imaju naročiti značaj za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, s obzirom na priliku da iskažu svoje sposobnosti i vještine, osjete takmičarski duh, uče pravila igra, da pobjeđuju, ali i da gube, kao i da se socijalizuju i druže sa djecom i mladima iz drugih gradova Crne Gore.

Gostoprimstvo domaćina, vedra atmosfera, učešće u sportskim disciplinama, kao i ostvareni rezultati, učinili su takmičarski dan posebnim za korisnike i zaposlene Dnevnog centra.

Pored toga, u okviru Specijalne olimpijade, održan je i okrugli sto sa temom: „Programi rada za djecu sa autizmom“, gdje su stručnjaci raznih profila, kao i direktori iz pomenutih ustanova, razmijenili stručna mišljenja o djelotvornosti različitih metoda i pristupa koji se koriste u radu sa djecom sa smetnjama iz autističnog spektra, a u svrhu osnaživanja stručne pomoći i podrške koja se pruža djeci i mladima sa smetnjama na teritoriji Crne Gore.

POGLEDAJTE ALBUM