Kompanija  Jugopetrol AD, prepoznajući  Dnevni centar Cetinje kao društveno važnu instituciju  a u čast  uspješnog i predanog rada iste, obavila je posjetu i tom prilikom uručila donaciju.

U cilju  još boljeg  funkcionisanje ovog  sistema donirana je određena kompjuterska oprema, a i stu su uručili gđa Dunja Zeković Djonaj -marketing menadžer i  gdin Nikola Lazovic- IT inženjer, koji su tom prilikom obišli Centar i  naše korisnike, izrazili pozitivne impresije  i pokazali  spremnost  za buduće vidove podrške Dnevnom centru Cetinje.