Dana 22.03.2017. godine, JU Centar za dnevni bravak djece sa smetnjama u razvoju  i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici pružio je podršku obiljezavanju Svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromo u organizaciji Udruzenja mladih sa hendikepom Crne Gore i Resursnog centra „1.jun“