Proteklog vikenda (1-3. septembara 2017.) u prostorijama JU Centra za dnevni boravak u Prijestonici održan je drugi modul edukacije „Primjena elemenata Orff Schulwerka u muzikoterapiji prema načelima “Orff Schulwerka“.

Voditelji obuke bili su Dr.sc. Ksenija Burić, profesorica klavira, muzikoterapeut i Orff muzički pedagog, kao i Branko Meštrić, dipl. inž., majstor izrade priručnih Orff instrumenata.

Članovi stručnog tima su bili u prilici da nadograde svoja prethodno stečena znanja i da se upoznaju sa osnovnim principima stvaranja jednostavnih pjesama, upotrebom kretanja u muzikoterapiji i izradom jednostavnih muzičkih instrumenata.

Pomenuta znanja će naći značajnu primjenu u daljem radu sručnog tima, obogatiti svakodnevne aktivnosti i dodatno unaprijediti psihofizičke potencijale korisnika Centra.