Danas je JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici posjetio Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije u pratnji sveštenstva i tom prilikom uručio Centru donaciju u vrijednosti od 3000 eura.

U pitanju je digitalni logopedski set (Beringer), koji se koristi u tretmanu govorno-jezičkih smetnji i poremećaja. Beringer logopedski aparat predstavlja najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje. Koristi se  u rehabilitaciji širokog spektra govorno-jezičkih smetnji: poremećaja izgovora glasova (dislalija), poremećaja slušnog procesiranja, specifičnih poremećaja jezika (disfazija), smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija), mucanja, afazija, dizartrija, slušnih oštećenja, kao i u dijagnostici glasa i govora.

Prema riječima direktora JU Centra za dnevni boravak, gospodina Božidara P. Drecuna, pomenuti set predstavlja veoma važno unapređenje uslova boravka u Centru i naći će značajnu primjenu u radu, naročito kod mlađih korisnika Centra, a biće od koristi i svim budućim korisnicima na nivou lokalne zajednice koji mogu imati koristi od rehabilitacije sluha i/ili govora. Gospodin Božidar P. Drecun je iskoristio priliku da se još jednom zahvali Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj na pomenutoj donaciji i ovom prilikom pozvao roditelje djece koje ispoljavaju određene govorno-jezičke smetnje da se o karakteristika pomenutog aparata i načinima rehabilitacije govorno-jezičkih smetnji u Centru mogu informisati svakog radnog dana, a po potrebi i pokrenuti postupak koji će omogućiti njihovom djetetu početak rehabilitacionog rada.