U sklupu programskih aktivnosti zaposleni i korisni usluga Centra za dnevni boravak u Prijestonic posjetili su Njeguše.

Na  Njegušima su imali priliku da  posjete Njegoševu rodnu kuću i Etno sela „Sveti Georgije“. 
Koristimo prilku da se i ovim putem zahvalimo na ukazanom gostoprimstvu.

POGLEDAJTE ALBUM