JU Centar za dnevni boravak Cetinje 29.12.2020. godine, sa početkom u 14 časova, organizuje otvaranje Kabineta za asistivnu tehnologiju.

Uspostavljanje Kabineta za asistivnu tehnologiju predstavlja jednu od aktivnosti projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“, koji JU Centar za dnevni boravak realizuje od sredine marta 2020. godine. Projekat je podržan ko-finansiranjem Evropske unije i Vlade Crne Gore, posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći i Evropske unije (CFCU).

Tokom dosadašnjeg rada JU Centar za dnevni boravak je realizovao brojna unapređenja sa ciljem osavremenjivanja procesa rada, kao i kreiranja optimalnih uslova za boravak korisnika i razvoj njihovih potencijala. Tako je obezbjeđivanjem sredstava i uspostavljanjem Kabineta za asistivnu tehnologiju JU Centar za dnevni boravak nastavio svoj put razvoja ka formiranju jednog od najsavremenijih servisa ovog tipa na teritoriji Crne Gore.
Članovi projektnog tima informisaće prisutne o pojmu i sredstvima asistivne tehnologije, njihovoj primjeni u neposrednom radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i o procesu opremanja i uspostavljanja Kabineta. Nakon toga uslijediće demonstracija dostupnih sredstava.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO