U susret 20. novembru – Međunarodnom danu djeteta, zgrada JU Centar za dnevni boravak Cetinje osvijetljena je večeras plavom bojom, u znak podrške globalnoj kampanji da preplavimo svijet plavom bojom i podržimo dječja prava.19. 11. 2020 – 21:21
U Dnevnom centru podsjećaju na član 23 Konvencije UN-a o pravima djeteta koji glasi: “Dijete sa fizičkim ili mentalnim smetnjama treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno učešće u zajednici.”

Direktor JU Centar za dnevni boravak Cetinje Božidar P. Drecun je povodom Međunarodnog dana djeteta kazao da djeca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na isti život kao i sva druga djeca.

“Djeca sa smetnjama u razvoju imaju pravo da idu u iste škole i da učestvuju u svim aktivnostima zajedno sa svojim vršnjacima. Njihov glas bi trebalo da bude prvi koji se čuje kada se donose odluke koje se tiču njihovog života,” kazao je Drecun.

On je dodao da zajedno moramo graditi društvo u kojem sva djeca imaju jednaku priliku da iz svog života izvuku maksimum.