JU Centar za dnevni boravak Cetinje 22. i 23. februara 2021. godine organizuje procjenu potreba korisnika za korišćenje sredstava asistivne tehnologije. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane roditelje djece i mladih sa smetnjama u razvoju da se prijave. Procjena je namijenjena djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su korisnici usluga JU Centra za dnevni boravak, ali i onima koji pohađaju obrazovne ustanove u Prijestonici Cetinje.
Pod asistivnim tehnologijama podrazumijeva se svaki proizvod, dio opreme ili sistem, bez obzira na to da li se upotrebljava u izvornom obliku, modifikovan ili prilagođen. Sredstva asistivne tehnololgije služe da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba sa invaliditetom. Navedeni događaj je još jedna od aktivnosti projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ koji je podržan ko-finansiranjem Evropske unije i Vlade Crne Gore, posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći i Evropske unije (CFCU).
Izbor odgovarajućeg sredstva asistivne tehnologije vršiće sertifikovani stručni radnici koji su završili obuku iz oblasti primjene sredstava asistivne tehnoloogije, a sve pod direktim nadzorom edukatora iz Hrvatske.
Molimo zainteresovane roditelje djece i mladih sa smetnjama u razvoju da se prijave i potvrde prisustvo najkasnije do petka, 19.02.2021. godine, do 15h. Prijave je moguće ostvariti pozivom na: 041/ 241 – 214 i 067/071 – 830 ili putem mail adrese dnevni.centar @cetinje.me.