Sadržaj JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje dopunjen je novim pshološkim kabinetom, u kojem će se realizovati psihološki tretmani za korisnike uzrasta od tri do sedam godina.
Kroz psihološke tretmane primjenjivaće se ,,Terapija igrom“ sa ciljem unapređenja kvaliteta života najmlađih korisnika.
„Kroz terapiju igrom djeca uče da komuniciraju sa drugima, izražavaju osjećanja, mijenjaju ponašanje, razvijaju vještine rješavanja problema i uče razne načine odnosa sa drugima. Igra pruža bezbjednu psihološku distancu od njihovih problema i omogućava izražavanje misli i osećanja primjerenih njihovom razvoju,“ kazao je direktor JU Centar za dnevni boravak Prijestonice Cetinje Božidar P. Drecun.
Kabinet je tapaciran mekom podlogom, gdje preovladavaju pastelne i tople boje. Tapacirani zidovi čine prostoriju bezbjednom i izolovanom od ometajućih faktora. Klasični stolovi i stolice su zamijenjeni lazy bag foteljama što će dodatno kod djece izazvati veći nivo opuštanja i zadovoljstva. Prostor će sačinjavati: materijal za igru, kreativni kutak, sredstva koja osiguravaju raznolikost aktivnosti u cilju razvoja djetetovih potencijala.
Atmosfera mira i prijatnosti olakšaće prilagođavanje djece radnim zadacima i pružaće im osjećaj ugodnosti.
“Sa ciljem unapređenja kvaliteta usluga, psiholozi Dnevnog centra Cetinje uspješno su završili obuku ,,Terapija igrom: Vještine i intervencije u radu sa djecom“, koja se realizovao u Centru Proventus u Zagrebu kroz tri modula i postali sertifikovani za ovu vrstu rada sa najmlađim korisnicima u našem novom kabinetu,” kazao je Drecun.
On je objasnio da će psiholozi kroz „igru“ osnažiti djetetovu komunikaciju, emocionalno blagostanje, te raditi na unapređenju njihovih socijalnih odnosa.
“Pokazalo se da je ulaganje u djecu najbolja moguća investicija. Ako se investira u programe prilagođene za djecu najmlađeg uzrasta, tada postoji najveća šansa da će ta djeca odrasti u odrasle osobe koje će doprinositi daljnjem razvoju potencijala,” poručio je Drecun.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO