Današnjom obukom zaposlenih u JU Dom starih “Podgorica” i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje za pružanje psihosocijalne podrške članovima porodica, saradnja između ove dvije ustanove dobila je novu dinamiku.

Direktor Dnevnog Centra Cetinje Božidar P. Drecun istakao je da je cilj zajedničkog projekta osnaživanje porodica koje brinu o najosjetljivijim kategorijama društva.

„Zajedno sa našim partnerima JU Dom starih “Podgorica” fokusirali smo se na oblasti od zajedničkog interesa za obje ustanove, kao i na aktivnosti koje mogu unaprijediti usluge socijalne i dječje zaštite. Jedna od prvih aktivnosti je današnja obuka za pružanje psiho-socijalne podrške članovima porodica korisnika,” kazao je Drecun.

Iako su ciljne grupe korisnika ove dvije ustanove različite, ono što ih spaja jeste upravo neophodnost podrške njihovim najbližim članovima porodice.

„Članovi porodice sa kojima Dnevni centar najčešće sarađuje su roditelji, dok su sa druge strane u Domu starih to su djeca čiji su roditelji institucionalno zbrinuti. Iako se bavimo različitim ciljnim grupama, prepoznajemo da je upravo podrška njihovim najbližim ono što je neophodno,“ kazala je direktorica JU Dom starih “Podgorica” Jelena Šofranac.

Šofranac kaže da je ovaj vid podrške jednako značajan kako za same korisnike, tako i za njihove porodice.

„Time što obučavamo zaposlene za pružanje psihosocijalne podrške familijama naših korisnika, mi zapravo uvažavamo osjećanja članova porodice, razumijemo njihove brige i dileme, prihvatamo ih, gradimo odnos poštovanja, postajemo njihov partner od povjerenja, neko ko je tu da ih podrži u procesu svakodnevne brige i njege, a sve u interesu naših krajnjih korisnika,“ kazala je Šofranac.

Ona je naglasila da se na ovaj način sprečava pojava sindroma sagorijvanja, socijalne izolacije, ali i smanjuje osjećaj krivice, stida, straha, nesigurnosti.

„Pružanjem psihosocijalne podrške čuvamo mentalno zdravlje članova porodice naših korisnika i ukazujemo široj zajednici na svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju,“ zaključila je Šofranac.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO