Poboljšanje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalnih zajednica na Cetinju, u Plavu i Rožajama glavni je cilj projekta ,,Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ koji realizuje JU Centar za dnevni boravak Prijestonice Cetinje u saradnji sa JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Rožaje i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav.

Planirano je da u projektu bude uključeno 43 djece i mladih sa smetanjama u razvoju koji su korisnici dnevnih centara, oko 30 djece i mladih sa smetnjama u razvoju koji pohađaju neke od obrazovnih ustanova, 13 članova stručnih timova iz dnevnih centara, 75 članova nastavnog osoblja obrazovnih ustanova i oko 100 roditelja djece i mladih sa smetnjama.

Direktor JU Centar za dnevni boravak Cetinje, Božidar P. Drecun objašnjava da asistivna tehnologija obuhvata instrumente, aparate, sredstva i uređaje koje djeca sa smetnjama u razvoju koriste da bi obavili zadatke koje inače ne bi mogli da obave.
“S obzirom da usluga podrške životu u zajednici uključuje pružanje različitih vrsta stručne i tehničke pomoći koja omogućava veći stepen autonomije djeci i mladim sa smetnjama u razvoju, osnivanje Kabineta za asisitivnu tehnologiju izuzetno je važna aktivnost u postizanju planiranog cilja. Naročito ako imamo u vidu da na teritoriji Cetinja, Plava i Rožaja nije uspostavljena služba za pružanje takve vrste podrške,” kazao je Drecun.

Na taj način se, smatra Drecun, omogućava pružanje stručne procjene i korišćenje pomoćnih sredstava i kada je riječ o djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji nisu korisnici usluga, ali pohađaju neke od obrazovnih ustanova u lokalnoj zajednici.

“Uspostavljanjem moderne usluge, prvenstveno se pruža podrška u: učenju, razvoju samopomoći i vještine pomoći, razvijanju komunikacijskih i drugih vještina potrebnih za svakodnevni život u zajednici. Pažljivo odabrana sredstva asistivne tehnologije mogu značajno uticati na djecu i mlade sa smetnjama, doprinoseći njihovoj nezavisnosti u različitim aktivnostima, podižući nivo samopouzdanja, poboljšavajući kvalitet života i omogućavajući socijalnu uključenost i ravnopravno učešće,” pojasnio je Drecun.

Koordinatorka projekta Snežana Rovčanin kazala je da asistivna tehnologija pronalazi svoju primjenu u različitim oblastima života: pozicioniranju i kretanju, odijevanju i jedenju, olakšavanju i/ili poboljšanju komunikacije, učenja, sportskih i rekreativnih aktivnosti.

“Projektom su predviđene brojne aktivnosti. Između ostalog biće organizovane obuke za stručne radnike iz dnevnih centara sa Cetinja, iz Plava i Rožaja, radionice za roditelje djece i mladih sa smetanjama, radionice za nastavno osoblje određenih obrazovnih institucija na lokalnom nivou, procjena sposobnosti korisnika dnevnih cntara, nabavka sredstava asistivne tehnologije,” kazala je Rovčanin, dodajući da će obuku realizovati edukatori iz regiona sa najboljim referencama iz oblasti asistivne tehnologije.

Asistentkinja projekta Dijana Mlađen kazala je da će projekat imati direktan uticaj na primarnu ciljnu grupu, djecu i mlade sa smetanjama u razvoju, koji su korisnici dnevnih centara na Cetinju, Plavu i Rožajama, kao i na djecu i mlade sa smetanjama koji pohađaju neke od obrazovnih ustanova u pomenutim zajednicama.

“Pored njih projekat će značajno uticati i na sekundarnu ciljnu grupu, koju čine roditelji djece i mladih sa smetanjama u razvoju, članovi stručnih timova iz dnevnih centara, kao i nastavno osoblje obrazovnih ustanova sa teritorije Cetinja, iz Plava i Rožaje,” objasnila je Mlađen.

Projekat ,,Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ se realizuje uz podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore u okviru grant šeme ,,Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite“. Implementacija projektnih aktivnosti počela je sredinom marta, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci.