Cetinje, 12. 11. 2020. – Prijestonica Cetinje će nastaviti da pruža podršku i posebnu pažnju djeci, omladini ali i odraslima sa smetnjama u razvoju, kako kroz rad Dnevnog centra, tako i kroz podršku njihovom zapošljavanju, poručio je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan prilikom otvaranja Montesori kabineta u okviru JU Centar za dnevni boravak Cetinje, u susret obilježavanja Dana Prijestonice.

„Odluku da pomognemo nabavku Montesori kabineta donijeli smo veoma lako, jer je Dnevni centar u dosadašnjem radu pokazao izuzetnu senzibilnost i odgovornost u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju,“ kazao je Kašćelan.

On je kazao i da je jedan od prioritetnih ciljeva gradske uprave da  svakom djetetu omogući uslove da se razvija u mjeri svojih kapaciteta.

„Želja nam je da podstaknemo njihovu motivaciju za učenjem i da im omogućimo napredovanje u skladu sa individualnim karakteristikama i sposobnostima i tempom koji njima najbolje odgovara,“ kazao je Kašćelan.

On je dodao da se Montesori kabinetom podiže i kvalitet usluga Dnevnog centra, koji se u javnosti već percipira kao ozbiljna institucija socijalne zaštite.

„Prijestonica Cetinje će, kao osnivač Dnevnog centra, nastaviti da podržava sve njegove aktivnosti i pažljivo pratiti potrebe za unapređenjem, kako kvaliteta rada, tako i za nabavku neophodne opreme i sredstava,“ poručio je Kašćelan.

Direktor JU Centar za dnevni boravak Cetinje Božidar P. Drecun kazao je da otvaranjem Montesori kabineta Dnevni centar Prijestonice Cetinje još jednom pokazuje svoju posvećenost u ostvarivanju najbolje moguće usluge za svoje korisnike.

„Montesori princip je u osnovi cjelovit sistem rada koji naglašava značaj aktivnosti djeteta i individualni tempo razvoja  i ima jedinstven pristup u tehnici učenja. Naglasak je na obezbjeđivanju podsticanog okruženja koje povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućava spontano učenje kroz otkrivanje,“ kazao je Drecun.

On je dodao da je veoma ponosan na zaposlene u Centru koji svakodnevnim radom, ali i konstantnom edukacijom posvećeno rade na tome da korisnike Centra ohrabre da iskažu svoj puni potencijal.

„U tom smislu, većina zaposlenih je tokom prethodne godine obuku u trajanju od IV modula na temu: ,,Primjena Montessori pedagoških načela i Montessori pribora u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju,“ koju je vodila  Silvija Philipps Reichherzer, jedna od najboljih iz oblasti primjene Montessori pedagogije u radu sa djecom,“ kazao je Drecun.

Stručna saradnica u JU Centar za dnevni boravak Cetinje Dijana Mlađen pojasnila je da su se tokom obuke zaposleni upoznali sa osnovnim postavkama Montessori pedagogije, kao i sa načinama podsticanja razvoja vještina praktičnog života, čulnih, govorno-jezičkih i matematičkih sposobnosti kod djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

„Takođe smo stekli znanja o razvoju djeteta po Montessori teoriji, periode naročite osjetljivosti, važnosti upotrebe adekvatnog pribora u radu i pripreme okoline za učenje i razvoj djeteta,“ kazala je Mlađen.

Ona naglašava da se Montesori metode mogu objasniti i kao učenje kroz igru, te da rad po Montesori metodama znači pojačan individualni rad nastavnika sa decom, u kome nastavnik prvo predstavi neku aktivnost, zašto se i kako radi, a zatim se objašnjavaju karakteristike materijala, odnosno predmeta.

„U radu na ovaj način djeca mogu da uključe sva čula, da vide, dodirnu, pomirišu materjale sa kojima rade, što je bitno kod djece sa smetnjama u razvoju, jer ona imaju velikih problema sa pažnjom,” kazala je Mlađen.

Novi Montessori kabinet je opremljen priborom sa kojim su se edukanti upoznali tokom trajanje edukacije  i stekli potrebna znanja i vještine za njegovu primjenu. Stavljanje u upotrebu pribora ima za cilj stvaranje okoline koja je primjerena djeci sa smetnjama u razvoju kako bi se ispunile trenutne potrebe i podržao njihov sveobuhvatni razvoj. Uz pomoć pribora postepeno se stimuliše samostalnost i kreativnost, pri čemu korisnici imaju slobodu u odabiru dostupnog pribora.

Uključivanjem u Montessori kabinet i upotreba pribora doprinijeće da  korisnici  usvoje vještine samopomoći koje podrazumijevaju samostalniju brigu za sebe,  za svoju okolinu i za druge ljude po Montessori načelima.  

Montesori metodu utemeljila je Marija Montessori, koja je svojim delovanjem uspjela da otjelotvori osnovno polazište savremene pedagogije – ne treba da poučavamo dječiji um već da mu pomognemo da se sam razvije.

POGLEDAJTE ALBUM