Cetinje, 13. 09. 2021. – Primjena asistivne tehnologije već daje vidljive rezultate u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, ocijenjeno je na konferenciji za medije povodom završetka projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ koji su realizovali dnevni centri Prijestonice Cetinje, Plava i Rožaja.
Direktor JU Centar za dnevni boravak Prijestonice Cetinje Božidar P. Drecun kaže da je ponosan na to što su uspješno realizovali sve aktivnosti predviđene projektom čiji je glavni cilj poboljšanje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nivou lokalnih zajednica na Cetinju, u Plavu i Rožajama.
„Efekti ostvareni implementacijom usluge asistivne tehnologije već su vidljivi, i radujem se kad čujem od roditelja i stručnih saradnika da djeca pozitivno reaguju i da uočavaju napredak. To je veliki uspjeh koji nas ohrabruje da strpljivo i sistemski nastavimo da stvaramo uslove u kojima će djeca i mladi sa smetnjama u razvoju moći da ostvare svoj puni potencijal,“ kazao je Drecun.
Da rad sa djecom uz primjenu asistivne tehnologije već pokazuje značajne pomake saglasni su i roditelji korisnika dnevnih centara. Suzana Vujić, majka dječaka koji u Dnevnom centru Prijestonice Cetinje koristi uslugu asistivne tehnologije, kaže da kod svog sina već uočava napredak.
„Andrija je dijete koje nije verbalno, ima problem sa razumijevanjem govora i za njega je usluga asistivne tehnologije odlična. Andrija je ranije teško mogao da mi odgovori kad god sam ga pitala šta je radio u Centru, a u posljednje vrijeme kad god ga pitam šta si radio sa instruktorom počeo je da mi daje adekvatne odgovore. Tako da su za njega ove stvari fantastične,“ kazala je Vujić.
Asistentkinja projekta Dijana Mlađen kazala je da asistivna tehnologija ima svoju primjenu u gotovo svim segmentima društva.
“U pozicioniranju i kretanju, oblačenju i ishrani, omogućavanju i / ili poboljšavanju komunikacije, učenju, čvrstom i sigurnom držanju predmeta, igranju i bavljenju sportskim i rekreativnim aktivnostima, upravljanju aparatima kao što su televizor, radio, računar ili svjetlosni izvori,” objašnjava Mlađen.
Koordinatorka na projektu ispred JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje Nermina Šutković se zahvalila svima koji su učestvovali u ovom značajnom projektu.
„Kao partrneri na projektu, želim da istaknem da mi je posebno drago što je ovaj projekat namijenjen kako djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su korisnici dnevnih centara na Cetinju, u Plavu i Rožajama, tako i djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji pohađaju neke od obrazovnih ustanova u pomenutim zajednicama, na šta smo se i obavezali Memorandumom o saradnji,“ kazala je Šutković.
I u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav smatraju da je primjena asistivne tehnologije u radu doprinijela unapređenju socijalnih servisa u toj opštini.
„Sva oprema i obuke kroz koje su prošli stručni radnici u Centru je u velikoj mjeri unaprijedila kvalitet usluga koje pružamo ne samo našim korisnicima, već i SMS „Bećo Bašić“ i OŠ „Hajro Šahmanović“ sa kojima smo potpisali memorandume o saradnji tj. mogućnost ustupanja opreme na korišćenje djeci pomenutih škola,“ kazao je vd direktor JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav Muhamed Reković.
U nastavku realizacije projekta potpisani su memorandumi o saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama na lokalnom nivou. Dnevni centar Cetinje je potpisao memorandume o saradnju sa tri vaspitno-obraznovne ustanove, a dnevni centri u Plavu i Rožajama sa po dvije. Nakon potpisivanja memoranduma održane su procjene potreba korisnika za korišćenje sredstava asistivne tehnologije sa 43 djece iz vaspitno-obrazovnih ustanova.
U okviru projekta „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ realizovane su brojne aktivnosti poput obuka za stručne radnike iz dnevnih centara sa Cetinja, iz Plava i Rožaja, radionica za roditelje djece i mladih sa smetanjama, radionice za nastavno osoblje određenih obrazovnih institucija, nabavka sredstava asistivne tehnologije, otvaranje kabineta za asistivnu tehnologiju i mnoge druge.
Događaju koji je upriličen povodom završetka projekta prisustvovali su gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan i predsjednica Skupštine Prijestonice Cetinje Dejana Dizdar.
Projekat ,,Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ podržan je ko-finansiranjem Evropske unije i Vlade Crne Gore, posredstvom Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcija za finansije i ugovaranje fondova pomoći i Evropske unije (CFCU).

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO