U prostorijama Crvenog krsta Cetinje počeo je sa radom Logopedsko – psihološki kabinet čije su usluge namjenjene djeci početnih razreda osnovnih škola.

Crveni krst Cetinje i JU Centar za Dnevni boravak udružili su snage i kroz pilot projekat “Ujedinjenom akcijom budimo im vjetar u leđa” omogućili djeci, kojoj je to potrebno, adekvatan psihološko-logopedski rad u svom gradu.

Direktor JU Centar za Dnevni boravak Božidar P. Drecun kazao je da ovaj servis rješava brojne izazove kako za djecu, tako i za njihove roditelje ili staratelje.  

“Na uspostavljanje ovog važnog servisa podstakli su nas podaci o sve većem broju djece kojoj je potreban neki vid logopedsko-psihološke terapije, kao i želja da pomognemo roditeljima koji ovu uslugu svojoj djeci ne mogu da obezbjede na Cetinju, dok odvođenje djece na  tretmane u druge gradove iziskuje dodatna finansijska sredstva,” kazao je Drecun.

On je pojasnio da su u saradnji sa osnovnim školama upoznali roditelje sa postupkom prijave djece.

“Nakon prijave, logopedi i psiholozi će obaviti testiranja kako bi se procijenilo kojoj djeci je rad sa stručnim licima najneophodniji,” kazao je Drecun.

Kao pilot projekat, aktivnosti Logopedsko-psihološkog kabineta odvijaće se u periodu do 31. decembra 2022. godine, uz nastojanje Crvenog krsta i JU Centra za dnevni boravak da obezbijede finansijska sredstva za dugotrajno uspostavljanje ove usluge kako bi svakom djetetu bila dostupna.

„Imamo puno dobre volje i entuzijazma i nadamo se da će naša zajednica to prepoznati i podržati kako bismo zajedno stvorili uslove koji podstiču razvoj naše djece,” zaključio je Drecun.

POGLEDAJTE ALBUM
POGLEDAJTE VIDEO